Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, P8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703862379
2 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 02703870979
3 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 0908981027
4 Xuân Hồng 251, Tổ 16, Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ Vĩnh Long 0989826662
5 Cây Còng 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh Vĩnh Long 0913978976
6 Minh Tâm Kios 16, Chợ Phước Thọ, Phường 8, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0703832827
7 Ngọc Thành 67/3D, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0703824918
8 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0706250283
9 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long 0702214403
10 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, Phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0703822812
11 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, Phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0702250263
12 Thái Hòa 41, Đường 1/5, Phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0788241711