Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bùi Dương 186 Lương Thế Vinh Từ Liêm(Nam) 0902284406
2 NT Quang Minh Tổ 6 Phú Đô, Mễ Trì Từ Liêm(Nam)
3 NT Hồng Đức 16 Đường Mỹ Đình Từ Liêm(Nam) 0974669378
4 NT Thu Hà Xóm 1 Mễ Trì Hạ Từ Liêm(Nam)
5 NT Ngọc Lan Xóm 3 Phú Đô, Mễ Trì Từ Liêm(Nam) 0979540389
6 NT Từ Liêm 120 Phú Mỹ, Mỹ Đình Từ Liêm(Nam) 0981890981
7 NT Thuý Nga Số 149, Xóm 3 Phú Đô Từ Liêm(Nam) 0904999314
8 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn Từ Liêm(Nam) 0352347515
9 NT Tuệ Minh 115 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì Từ Liêm(Nam) 0973537287
10 NT Phú Mỹ Cổng làng Phú Mỹ Từ Liêm(Nam) 0344288430