Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Phạm Minh Thu Số 4 Đường Thuỵ Phương, Đông Ngạc Từ Liêm(Bắc) 0977859410
2 QT Trần Bảo Ngọc K4 Cầu Diễn Từ Liêm(Bắc) 0968261010
3 NT Vân Anh Thôn Thượng, Tây Tựu Từ Liêm(Bắc) 0988457786