Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải Trà Vinh 02943832520
2 Thuốc Bắc Ngĩa Phát Chợ Vinh Kim, Ấp Trà Côn, Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0918135688
3 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0746511772
4 Hải Âu 38, Võ Thị Sáu, 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0743753942
5 Thuốc Bắc Đại Đồng 25 Đề Triệu, Khóm Minh Thuận A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0396561238
6 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0949218998