Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tuệ Hùng HH2, Tầng 1, Tòa 4 Bắc Hà Thanh Xuân 0972810087
2 Tuệ Minh 278 Khương Trung Thanh Xuân 0902207345
3 Minh Thanh 236 Khương Đình, Thanh Xuân Hạ Thanh Xuân 0979899178
4 Nga Mai 101 H1, Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 0812803288