Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Số 96 Quang Trung, Ngọc Lặc Thanh Hóa 0983879489
2 Dược Phẩm Thanh Tùng Thôn Trung Chính, Xã Hải Hòa Thanh Hóa 0984050095
3 Quầy thuốc Ánh Tuyết Khu 3 Thị Trấn Sao Vàng, Thọ Xuân Thanh Hóa 02373835053