STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Số 96 Quang Trung, Ngọc Lặc Thanh Hóa 0983879489
2 Dược Phẩm Thanh Tùng Thôn Trung Chính, Xã Hải Hòa Tĩnh Gia 0984050095
3 Quầy thuốc Ánh Tuyết Khu 3 Thị Trấn Sao Vàng, Thọ Xuân Thọ Xuân 02373835053