Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tú Uyên Chợ Quán Triều Thái Nguyên 0977008245
2 QT Thảo Nguyên Chợ Đu, TT Đu Thái Nguyên 0915126426
3 NT Hoàng Hiền 185 Đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương Thái Nguyên 0985896213
4 NT Sơn Ca Chợ Dốc Hạnh, Gang Thép Thái Nguyên 0355887087
5 NT Trang Huân Kiot tổ 7, Chợ Bờ Hồ Thái Nguyên 0919812783