STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Tú Uyên Chợ Quán Triều TP Thái Nguyên 0977008245
2 QT Thảo Nguyên Chợ Đu, TT Đu Phú Lương 0915126426
3 NT Hoàng Hiền 185 Đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương TP Thái Nguyên 0985896213
4 NT Sơn Ca Chợ Dốc Hạnh, Gang Thép TP Thái Nguyên 0355887087
5 NT Trang Huân Kiot tổ 7, Chợ Bờ Hồ TP Thái Nguyên 0919812783