Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Gấm Xóm 9, Thôn Đại Đồng, Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư Thái Bình 0948172256
2 NT Tân dược Nguyên Tuấn Quỳnh Xóm 7, Đông Phong, Tiền Hải Thái Bình 0964819599
3 Vân Anh Xóm 2, An Vũ Thái Bình 0965376889
4 Hoàng Thị Sim Ngã tư Minh Khai Thái Bình 0912322553