Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QTTN Linh 106 Nghi Tàm Tây Hồ 0984726221
2 QTTN Chị Lâm 531 Âu Cơ, Phường Nhật Tân Tây Hồ
3 NT Ánh Hồng 2A/218 Lạc Long Quân Tây Hồ