Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Phương 27 Tổ 7 TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0977434122
2 Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã Sóc Sơn 0973331401
3 Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
4 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
5 QT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663