Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tấn Tuyến Khu Ao Ông Chỉnh, TT Chúc Sơn Quốc Oai 0915561873
2 Chị Núi Thôn 3 Phú Cát Quốc Oai 0972988083
3 Minh Nguyệt Chợ Bương, Xã Cấn Hữu Quốc Oai 0373505958
4 Minh Trí Đội 10 Thạch Thán Quốc Oai 0975877404
5 QT Hùng Lan Đội 3, Thạch Thán Quốc Oai
6 Phúc An 25 Thị Trấn Quốc Oai (Cổng BV Quốc Oai) Quốc Oai 0974223684
7 QTTN Số 8 Chợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai 0385343867
8 Tuấn Thành Xóm 1 Long Phú, Hòa Thạch Quốc Oai 0973535398