Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Tú Chợ Cầu 20, Phường Cửa Ông Quảng Ninh 0977976695
2 Mai Hoa Đường vào đồn 5 Khu 3 Hải Hòa Quảng Ninh 0974573960
3 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm Quảng Ninh 0914776341
4 Chị Đoan 365 Trần Phú, Cẩm Thành Quảng Ninh 0385588555
5 NT Lâm Phương 283 Cao Xanh Quảng Ninh 0976175062