STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thanh Tú Chợ Cầu 20, Phường Cửa Ông Cẩm Phả 0977976695
2 Mai Hoa Đường vào đồn 5 Khu 3 Hải Hòa Móng Cái 0974573960
3 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm Cẩm Phả 0914776341
4 Chị Đoan 365 Trần Phú, Cẩm Thành Cẩm Phả 0385588555
5 NT Lâm Phương 283 Cao Xanh TP.Hạ Long 0976175062