STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Mỹ Lệ Trên Quốc Lộ 1A, Sa Huỳnh, Huyện Đức Phổ Đức Phổ 0945045711
2 Hồng Hà 19, Nguyễn Thông, Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0972.655.788
3 Yến Nguyên 317, Nguyễn Công Phương, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553.810.478
4 Cô Hằng Cách vòng xoai nghĩa hành đi về hướng thành phố QN, Nghĩa Hành, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 0944618069
5 Quầy Thuốc Số 15 Thúy Vinh Nghĩa Hành, Nghĩa Hành, Huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 0553.861.434
6 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, Đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh 0973844924
7 Thành Tâm 0, Chợ Tịnh Khê, A, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0905.818.164
8 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0556.271.257
9 Phương Thảo Chợ Tịnh Khê, Xã Tịnh Khê, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0919323386
10 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553.822.194