Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Mỹ Lệ Trên Quốc Lộ 1A, Sa Huỳnh, Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi 0945045711
2 Hồng Hà 19, Nguyễn Thông, Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0972.655.788
3 Yến Nguyên 317, Nguyễn Công Phương, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553.810.478
4 Cô Hằng Cách vòng xoai nghĩa hành đi về hướng thành phố QN, Nghĩa Hành, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 0944618069
5 Quầy Thuốc Số 15 Thúy Vinh Nghĩa Hành, Nghĩa Hành, Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 0553.861.434
6 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, Đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 0973844924
7 Thành Tâm 0, Chợ Tịnh Khê, A, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0905.818.164
8 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0556.271.257
9 Phương Thảo Chợ Tịnh Khê, Xã Tịnh Khê, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0919323386
10 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553.822.194