Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Khoa Nguyên 69, Dân Chủ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903744821
2 Quang Minh 90, Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0976607202
3 Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0918999214
4 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903993500
5 Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 02838971678
6 Anh Đức Số 124, Đường 8, P. Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0909425982
7 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0967126279
8 Hoàng Ngân 54D, 5, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0369927978