Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn, P.Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0946198739
2 Phúc Khang 370, Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0933100700
3 Nam Phương 338 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú Quận Tân Phú 0936713965
4 Minh Anh 221 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0937878556
5 Hoa Sơn 77 Gò Dầu, P. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0913655007
6 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, P Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0977400025
7 Công Tâm 43, Lê Niệm, P Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0907950909
8 Nguyên Thảo 152, Tân Hương, P Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0914183965
9 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0939393796
10 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909041502
11 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0906031933