STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0772688580
2 Số 89 109, Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0938397980
3 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, P24, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0983170007