Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Số 15 15, 5, Khu Dân Cư Him Lam, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0947892376
2 Hữu Thuận D17/40B, Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0372216930
3 Số 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, Ấp 3, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 02837608443
4 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0903859176
5 Tân Túc 1 E3/8A, Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0949072672
6 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0933300484
7 Coda Pharm B5/6C, Trần Đại Nghĩa, TT Tân Túc, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0937856524
8 Chợ Đệm A8/08 Nguyễn Hữu Trí , Tân Túc, Bình Chánh Quận Bình Chánh 0949759779
9 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0986801187
10 Châu Ân A5B/159B Ấp 1, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0902409578