Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0383303315
2 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
3 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
4 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0905406467
5 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0905406467
6 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 0983471433
7 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0348209602
8 Đức Quý 273, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
9 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0907162330
10 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 02837314668
11 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0988174245
12 Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0948749679
13 Phúc An Khang Số 7 Lò Lu, Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0967505892
14 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 02837305548
15 Phước An B19, Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918115067
16 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905406467
17 Hà Phương 461, Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thành Mỹ, Quận 9 Quận 9 02837330988