Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Số 14 11, Âu Dương Lân, P3, Quận 8 Quận 8 0977058464
2 Phúc Tâm 17, Nguyễn Thị Tần, P.2, Quận 8 Quận 8 02866732317
3 Phạm Thế Hiển 2572, Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8 Quận 8 0358552971