Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bích Thùy 502/27, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7 Quận 7 0908343586
2 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0909556655
3 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quận 7 02838938198
4 Kim Ngân 487/27, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Quận 7 Quận 7 0366909557
5 FV Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quận 7 0912726029
6 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 02837738198
7 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0907959496