Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thảo Trinh 163, Văn Thân, P8, Quận 6 Quận 6 0909168879
2 Bảo Ngọc 174, Hậu Giang, P6, Quận 6 Quận 6 0933796602