Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Khang 87, Lương Nhữ Học, P10, Quận 5 Quận 5 0934303847
2 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 02838592306
3 Số 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
4 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 02838547587
5 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, P. 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
6 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, Quận 5 Quận 5 02838322460
7 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lão Ông, P. 10, Quận 5 Quận 5 0901466993