Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 4 Quận 4 0354858646
2 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, P.15, Quận 4 Quận 4 0778989500
3 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 Quận 4 0915980012
4 Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, P. 4, Quận 4 Quận 4 0917650999
5 Tài Lộc 698, Đoàn Văn Bơ, P. 16, Quận 4 Quận 4 0777348773