Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 0903697996
2 Minh Thu 31, 3, Bình An, Quận 2 Quận 2 0369697075
3 Nhật An 37, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2 Quận 2 02833291981