Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công Tâm 60/4, TTN1, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0903879811
2 Long Châu 18 17/1, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0939792272
3 Ngọc Thuỷ 18/1, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0835923210
4 Băng Tâm 207, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0907274525