Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Loan 10 Ônh Íck Khiêm, Phường 14, Q.11 Quận 11 0908295306
2 Thanh Hải 64, Lãnh Binh Thăng, P.13 Quận 11 0908935552
3 Nhơn Chung Đường 26, Ông Ích Khiêm, P. 14 Quận 11 02838658413
4 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, P. 14 Quận 11 02838650988
5 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, P. 4 Quận 11 02839561247