STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hồng Yến An Thổ, Xã An Dân, Huyện Tuy An Phú Yên 0932538493
2 Lê Thị Xem Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà Tây Hoà 0573578129
3 Trần Hưng Đạo 158, Trần Hưng Đạo, P.3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0983088143
4 Âu Việt 31, Nguyễn Trãi, P3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0573823175
5 Nhật Tân 1 115, Trần Hưng Đạo, P3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0935885886
6 Thành Đạt 26, Lê Thành Phương, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0905117244
7 Phương Tài Ki ot 13, Chợ Tuy Hòa, P4, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0946956951