STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hoàng Linh 303, Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Phan Rang, Tháp Chàm Phan Rang-Tháp Chàm 0919870509
2 Công Ty Thiên Quang 331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang, Tháp Chàm Phan Rang-Tháp Chàm 02593824572
3 Đức Hưng 499, Thống Nhât, Kinh Dinh Phan Rang-Tháp Chàm 0683822436
4 Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn Phan Rang-Tháp Chàm 0961187919
5 Bác Sĩ Phiên 24, Nguyễn Văn Trỗi, Thành Sơn Phan Rang-Tháp Chàm 0683825850