Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Linh 303, Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Phan Rang, Tháp Chàm Ninh Thuận 0919870509
2 Công Ty Thiên Quang 331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang, Tháp Chàm Ninh Thuận 02593824572
3 Đức Hưng 499, Thống Nhât, Kinh Dinh Ninh Thuận 0683822436
4 Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn Ninh Thuận 0961187919
5 Bác Sĩ Phiên 24, Nguyễn Văn Trỗi, Thành Sơn Ninh Thuận 0683825850