Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Dược Phẩm Sơn Tùng 182 Quang Sơn, Tây Sơn Ninh Bình 02293777046
2 NT Quy Giang 204 Đường 10 Ninh Bình 0302873407
3 PK Phúc Nguyên Hải Số 674 Đường 30/4 TP Ninh Bình Ninh Bình 02322294199
4 NT Kiều Dung 336 Phong Sơn, Đường 10, Nam Bình Ninh Bình 0742332116
5 Bùi Thị Hoa Phương SB 11/16 Phường Trung Sơn, Tam Điệp Ninh Bình 0962297199
6 Nguyễn Văn Thúy QL 1A Cầu Yên, Ninh An, Hoa Lư Ninh Bình 0912607303
7 Cô Lan Kỳ Vỹ, Hoa Lư Ninh Bình
8 Cô Dần Chợ Ninh Mỹ, Hoa Lư Ninh Bình