STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Dược Phẩm Sơn Tùng 182 Quang Sơn, Tây Sơn Tam Điệp 02293777046
2 NT Quy Giang 204 Đường 10 TP. Ninh Bình 0302873407
3 PK Phúc Nguyên Hải Số 674 Đường 30/4 TP Ninh Bình TP. Ninh Bình 02322294199
4 NT Kiều Dung 336 Phong Sơn, Đường 10, Nam Bình TP. Ninh Bình 0742332116
5 Bùi Thị Hoa Phương SB 11/16 Phường Trung Sơn, Tam Điệp Tam Điệp 0962297199
6 Nguyễn Văn Thúy QL 1A Cầu Yên, Ninh An, Hoa Lư Hoa Lư 0912607303
7 Cô Lan Kỳ Vỹ, Hoa Lư Hoa Lư
8 Cô Dần Chợ Ninh Mỹ, Hoa Lư Hoa Lư