Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nguyễn Thị Hiền Khối Quang Trung, P.Quang Tiến Nghệ An 0962601248
2 NT Nguyễn Sĩ Nội 128 Hà Huy Tập Nghệ An 0913510782
3 NT Chị Hiền Khối 7 TT Quán Hành Nghệ An 0983434307
4 NT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2 TTMT Diễn Châu Nghệ An 0969457548
5 NT Đậu Thị Huyền Xã Hải Nam, Diễn Bích Nghệ An 0974262687
6 NT Phạm Thị Tuyết Xóm Xuân Châu, Diễn Kim Nghệ An 0369888776
7 NT Nguyễn Thị Hải Xóm 7A Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An Nghệ An 0962106768
8 Nhà Thuốc Số 39 52 Trường Chinh Nghệ An 0985085548
9 Thảo An 22 Phan Bội Châu Nghệ An 0912331780