STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Nguyễn Thị Hiền Khối Quang Trung, P.Quang Tiến Thị xã Thái Hòa 0962601248
2 NT Nguyễn Sĩ Nội 128 Hà Huy Tập TP Vinh 0913510782
3 NT Chị Hiền Khối 7 TT Quán Hành Nghi Lộc 0983434307
4 NT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2 TTMT Diễn Châu Diễn Châu 0969457548
5 NT Đậu Thị Huyền Xã Hải Nam, Diễn Bích Diễn Châu 0974262687
6 NT Phạm Thị Tuyết Xóm Xuân Châu, Diễn Kim Diễn Châu 0369888776
7 NT Nguyễn Thị Hải Xóm 7A Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An Nam Đàn 0962106768
8 Nhà Thuốc Số 39 52 Trường Chinh TP Vinh 0985085548
9 Thảo An 22 Phan Bội Châu TP Vinh 0912331780