STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Mai Chi 62, Nguyễn Văn Tạo, P4, Thành Phố Tân An Thành Phố Tân An 02723834877
2 Hải Châu 102, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Tân An Thành Phố Tân An 02723581877
3 Thiên Phát 827A, 2B/1, Ấp 1 Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành Châu Thành 0904189926
4 Mỹ Phẩm Thanh Hương 2 33, Hùng Vương, P1, Huyện Mộc Hóa Mộc Hóa 0937297269
5 Quầy Thuốc 49 454/8, 827, Ấp Thanh Tân Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành Châu Thành 08412521854
6 Di Hoà Đường D131, Kv4, Thị Trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa Đức Hòa 0778188622
7 Phương Linh (Bến Lức 5 cũ) Ấp Trung Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức Bến Lức 0723871490
8 Khắc Minh (CT Dược Thái Gia) 823, Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa Đức Hòa 0723816222
9 Chánh 158 H, Đường 3/2, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa Đức Hòa 0973619367
10 Tế Lương Đường 15, Hùng Vương, Thị Trấn Mộc Hóa, Huyện Mộc Hóa Mộc Hóa 0987603737
11 Phước An Hòa 27, Nguyễn Trung Trực, P2, Thành Phố Tân An Thành Phố Tân An 0723829896