STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Duy Tân 2 Chợ Mới Thị Trấn Thứ 7, Huyện An Biên An Biên 0837929939
2 Tuyết Trinh 60 tổ 15, Khu Phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương Kiên Lương 0913922773
3 Cẩm Tú 1038, Ấp Phước Lợi, Mong Thọ, Huyện Châu Thành Châu Thành 0969494424
4 Tuyết Hoa 105, Khu Trung Tâm Thương Mại Trần Hầu, Thị Xã Hà Tiên Thị Xã Hà Tiên 0918123599
5 Tế Dân 17, Duy Tân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0918866898
6 Bích Thủy A1, Hồ Xuân Hương, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0986656568
7 Giang Nam 14A, Trần Phú, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773867624
8 Việt Bình 50, Nguyễn An Ninh, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773874796