Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Thuỷ 4, Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0936031623
2 Lan Anh 217, Đại Lộ Hùng Vương, Cam Lợi, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 02583854465
3 Lan Tập 137, Quốc Lộ 1, Cam Lợi, Cam Ranh, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 02583950117
4 Thanh Trúc Phước Trung, Phước Đồng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903550209
5 NT 29 38A, Điện Biên Phủ, Vĩnh Hoà, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0935388797
6 Việt Khánh 40, Lạc Long Quân, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 02583850913
7 Quốc Khải Chợ Cam Đức, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 0985142777
8 Quỳnh Giao Quốc Lộ 1, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 0937370030
9 Hữu Nghĩa 28, Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải Khánh Hoà 0583832631
10 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân Khánh Hoà 0903553439
11 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài Khánh Hoà 0903507035
12 Quang Khánh 14, Phương Sài Khánh Hoà 0583821413
13 Phương Trang 101 A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến Khánh Hoà 0905369349
14 Phùng Hưng 268, Đường 03 tháng 04, Cam Thuận Khánh Hoà 0917968696