Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Ngọc Diệp 264, Nguyễn Trãi, Tây Lộc, Thành Phố Huế Huế
2 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang 178, Kinh Dương Vương, Thị Trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Huế 0793666477
3 Quầy Thuốc Tây Thủy Phò Trạch, Phong Điền, Huyện Phong Điền Huế 0977470473
4 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, Huyện Phong Điền Huế 0985252377
5 Nhà Thuốc Nam Giao 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế Huế 0935253591
6 Nhà Thuốc An Nhi 59, Đạm Phương, Tây Lộc, Thành Phố Huế Huế 0986365242