STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Khánh Linh 16, Nguyễn Thái Học, KV3, Thị Xã Vị Thanh Thị Xã Vị Thanh 0917095544
2 Trường Thọ Đường 161, Lê Lợi, Kv1, Thị Xã Ngã Bảy Thị Xã Ngã Bảy 0942776843
3 Công Thành 32, Ấp 2, TT Long Mỹ Hậu Giang 0772100207
4 Vân Duyên 14, Ql61, Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp Phụng Hiệp 07113869205
5 Danh Huệ 170, Ấp 1, Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ Vị Thuỷ 0985110195
6 Mỹ Hằng 83, Trần Hưng Đạo, Kv1, Thị Xã Ngã Bảy Thị Xã Ngã Bảy 0913730578
7 Ngọc Ái 1 08A, Đường 1/5, P1, Thị Xã Vị Thanh Thị Xã Vị Thanh 0944456500