Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Mai Thoảng Lãng Xuyên, Gia Tân Hải Dương 0363290603
2 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa Hải Dương 0372890309
3 NT Đức Giang 66 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh Hải Dương 0982264461