Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Phúc 2 9-10, Âu Cơ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773860099
2 Trần Hào 2 95B, Ấp Phú Hòa, Xã Tân Phú Đông, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0917134567
3 Nguyễn Mỳ 44, Lý Thường Kiệt, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773835577
4 Ngọc Yến 129, Khóm 3, Huyện Lai Vung Đồng Tháp 0939707988
5 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0916851495
6 Vĩnh Hiệp Đường 50, Tháp Mười, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673852454
7 Ngọc Hải 175, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0913717898
8 Hồng Phước 108, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673853467
9 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, P2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673877279
10 A Dòn 9, Lê Hồng Phong, P1, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673858125
11 Thanh Tân Chợ Trần Quốc Toản, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0907927672
12 Thiên Phúc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861975
13 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, P1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673862146
14 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861448
15 Minh Hùng 30, Hùng Vương, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673770099
16 Quãng Triều Thái 311, Nguyễn Huệ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861944
17 Đình Yến Chợ Bình Hàng Tây, Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 0976329829
18 Vĩnh Đức Đường 23, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673851633