STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Minh Nguyệt Iot, Chợ Hòa Cầm, Q. Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905773380
2 Hưng Thịnh 88, Tôn Đản, Hòa An, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0906488005
3 Hồng Đức 282, Ông ích Khiêm, Thạch Tham, Quận Thanh Khê Thanh Khê 0905252062
4 Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, A, Quận Liên Chiểu Liên Chiểu 0905558858
5 NT Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905209183
6 Minh Huyền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Hải Châu 0982767070
7 Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Hải Châu 0982049089