STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Tóc Minh Hà Anh Nà Quác, Đề Thám (gần cầu sông Máng) TP Cao Bằng 0985040116