Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đăng Khoa Ngã Ba Phú Riềng, Phú Riềng Đỏ, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 06513777241
2 Trung Tâm Ngã Tư Đồng Xoài, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0396698237
3 Ngọc Yến 07, Phước Bình, Phước Bình, Thị Xã Bình Long Bình Phước 0651363300
4 Trang Cảnh Tân Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long Bình Phước 06513666828
5 Anh Trâm 20, KCN Bắc Đồng Phú, Tân Phú, Huyện Đồng Phù Bình Phước 0986823819
6 Thu Thảo 215, QL14, Minh Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0982345764
7 Hải Oanh Chợ Bù Na, Bù Na, Huyện Bù Đăng Bình Phước 0368645064
8 Hương Thơm 14, Đa Kia, Đa Kia Bình Phước 0984916432
9 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0918511313
10 Thu Minh Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0937080006