STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Anh Khoa Tổ 9, Xuân Tân, Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu Thị Xã Bà Rịa 0162.6919.440
2 Lộc Tiên 246 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 0914.146.466
3 Rạng Đông 62 Lê Quang Định, Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 0934.928.768
4 Cúc Bến Đình 227 Lê Lợi, P. 6, Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 0908.426.655
5 Nguyễn Lê 216, Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Thị Xã Bà Rịa Thị Xã Bà Rịa 0906.334.656
6 Gia Phuoc 145, Nguyen Tat Thanh, Phuoc Nguyen, Thị Xã Bà Rịa Thị Xã Bà Rịa 0906.644.417
7 Số 226 Chợ Bà Tô,Huyện Xuyên Mộc Xuyên Mộc 0918.235.184
8 Nt Bích Hằng 159, Đô Lương, 11, Thành Phố Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 0909.346.960
9 Gia Tường 17, Đổ Chiểu, P. 1, Thành Phố Vũng Tầu Thành Phố Vũng Tàu 0643.854.509
10 Đăng Khoa 2310, Lê Duẩn, Bà Rịa Thị Xã Bà Rịa 0643.827.129
11 Ngọc Châu 12, Lê Quý Đôn, P. Phước Trung, Thị Xã Bà Rịa Thị Xã Bà Rịa 064.3825.199