STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Phúc An E 2, Phước Thuận, Phước Tĩnh Huyện Long Điền 0901631365
2 Cúc Bến Đình 227, Lê Lợi, Phường 6 Thành Phố Vũng Tàu 0933865099
3 Mỹ Châu 974, Đường 30/4, Phường 11 Thành Phố Vũng Tàu 0989970769
4 Anh Khoa Tổ 9, Xuân Tân, Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu Thị Xã Bà Rịa 0162.6919.440
5 Lộc Tiên 246 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 0914.146.466
6 Nguyễn Lê 216, Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Thị Xã Bà Rịa Thị Xã Bà Rịa 0906.334.656
7 Gia Phuoc 145, Nguyen Tat Thanh, Phuoc Nguyen, Thị Xã Bà Rịa Thị Xã Bà Rịa 0906.644.417
8 Số 226 Chợ Bà Tô,Huyện Xuyên Mộc Xuyên Mộc 0918.235.184
9 Nt Bích Hằng 159, Đô Lương, 11, Thành Phố Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 0909.346.960
10 Gia Tường 17, Đổ Chiểu, P. 1, Thành Phố Vũng Tầu Thành Phố Vũng Tàu 0643.854.509
11 Đăng Khoa 2310, Lê Duẩn, Bà Rịa Thị Xã Bà Rịa 0643.827.129