STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Minh Tâm Kios16, Chợ Phước Thọ, phường 8, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703.832.827
2 Ngọc Thành 67/3D, Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 703824918
3 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0706.250.283
4 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Mang Thít 0702.214.403
5 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703.822.812
6 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0702.250.263
7 Thái Hòa 41, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0128.824.1711