STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, P8, Thành Phố Vĩnh Long TP Vĩnh Long 2703862379
2 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 2703870979
3 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 908981027
4 Xuân Hồng 251, Tổ 16, Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ TP Vĩnh Long 0989826662
5 Cây Còng 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh Bình Minh 0913978976
6 Minh Tâm Kios16, Chợ Phước Thọ, phường 8, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703.832.827
7 Ngọc Thành 67/3D, Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 703824918
8 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0706.250.283
9 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Mang Thít 0702.214.403
10 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703.822.812
11 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0702.250.263
12 Thái Hòa 41, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0128.824.1711