STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Bùi Dương 186 Lương Thế Vinh Từ Liêm(Nam) 0902284406
2 NT Duy Hương Số 155 Tổ 3 Phú Đô Từ Liêm(Nam) 01667181012
3 NT Quang Minh Tổ 6 Phú Đô, Mễ Trì Từ Liêm(Nam)
4 NT Hồng Đức 16 Đường Mỹ Đình Từ Liêm(Nam) 0974669378
5 NT Thu Hà Xóm 1 Mễ Trì Hạ Từ Liêm(Nam)
6 NT Ngọc Lan Xóm 3 Phú Đô, Mễ Trì Từ Liêm(Nam) 0979540389
7 NT Từ Liêm 120 Phú Mỹ, Mỹ Đình Từ Liêm(Nam) 0981890981
8 NT Thuý Nga Số 149, Xóm 3 Phú Đô Từ Liêm(Nam) 0904999314
9 NT Hưng Gia 8 Số 19 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1 Từ Liêm(Nam) 0963413809
10 NT Hà Thu 114/322 Tổ 12 Nhân Mỹ, Mỹ Đình Từ Liêm(Nam) 01666770277
11 NT Hưng Gia 12 K3, KĐT Mỹ Đình 1 Từ Liêm(Nam)
12 NT Kường Nga Phú Mỹ, Mỹ Đình Từ Liêm(Nam) 0979713485
13 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn Từ Liêm(Nam) 01652347515
14 NT Tô Thị Yên P7,Số 3, Tổng cục cảnh sát,P.Mỹ Đình 2 Từ Liêm(Nam) 0943062923
15 NT Phú Mỹ Cổng làng Phú Mỹ Từ Liêm(Nam) 01644288430