STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Hồng Đức 16 Đường Mỹ Đình Từ Liêm(Nam)
2 NT Thu Hà Xóm 1 Mễ Trì Hạ Từ Liêm(Nam)
3 NT Ngọc Lan Xóm 3 Phú Đô, Mễ Trì Từ Liêm(Nam)
4 NT Từ Liêm 120 Phú Mỹ, Mỹ Đình Từ Liêm(Nam)
5 NT Thuý Nga Số 149, Xóm 3 Phú Đô Từ Liêm(Nam)
6 NT Hưng Gia 8 Số 19 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1 Từ Liêm(Nam)
7 NT Hà Thu 114/322 Tổ 12 Nhân Mỹ, Mỹ Đình Từ Liêm(Nam)
8 NT Hưng Gia 12 K3, KĐT Mỹ Đình 1 Từ Liêm(Nam)
9 QT Ngọc Lan Xóm 3, Phú Đô Từ Liêm(Nam)
10 NT Kường Nga Phú Mỹ, Mỹ Đình Từ Liêm(Nam)
11 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn Từ Liêm(Nam)
12 NT Tô Thị Yên P7,Số 3, Tổng cục cảnh sát,P.Mỹ Đình 2 Từ Liêm(Nam)
13 NT Phú Mỹ Cổng làng Phú Mỹ Từ Liêm(Nam)