STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Phạm Minh Thu Số 4 Đường Thuỵ Phương, Đông Ngạc Từ Liêm(Bắc)
2 QT Trần Bảo Ngọc K4 Cầu Diễn Từ Liêm(Bắc)
3 NT Vân Anh Thôn Thượng, Tây Tựu Từ Liêm(Bắc)
4 QT Phan Lương 75/3 Nhổn, Xuân Phương Từ Liêm(Bắc)