STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, Huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 0746511772
2 Hải Âu 38, Võ Thị Sáu, 3, Thị Xã Trà Vinh Thị Xã Trà Vinh 0743753942
3 Thuốc Bắc Đại Đồng 12, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 0169.656.1238
4 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 0746.511.772
5 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Thị Xã Trà Vinh 0949.218.998