STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thuốc Bắc Đại Đồng 12, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 0169.656.1238
2 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 0746.511.772
3 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Thị Xã Trà Vinh 0949.218.998