STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Tuệ Minh 278 Khương Trung Thanh Xuân 0902207345
2 Minh Thanh 236 Khương Đình, Thanh Xuân Hạ Thanh Xuân 0979899178
3 Nga Mai 101 H1, Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 01272803288