STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Tuệ Minh 278 Khương Trung Thanh Xuân
2 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Thanh Xuân Hạ Thanh Xuân
3 NT Nga Mai 101 H1, Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân