STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Thư Khôi Kiot 54 CT 10B KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai Thanh Trì
2 QT Ngọc Vân Cương Ngô, Tứ Hiệp Thanh Trì
3 QT Kim Hồng Thôn Lương Trúc - Ngũ Hiệp Thanh Trì
4 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì
5 QT Kim Hồng Thôn Lương Trúc - Ngũ Hiệp Thanh Trì
6 QT Thuỳ Dương Đội 1 Tả Thanh Oai Thanh Trì