STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 0974606478
2 Quầy mỹ phẩm Luân Dung Chợ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì
3 Khánh Linh Xóm Mới, Văn Điển, Tứ Hiệp Thanh Trì 0983605109
4 Kim Hồng Thôn Lương Trúc - Ngũ Hiệp Thanh Trì 0982820663
5 Thuỳ Dương Đội 1 Tả Thanh Oai Thanh Trì 0976240256