STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Chị Loan 449 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa TP.Thanh Hoá 0986633800
2 Cô Tuyết Thị Trấn Sao Vàng Thọ Xuân
3 Nga Toản Thị Trấn Kiểu Yên Định