STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Vân Anh Xóm 2, An Vũ Quỳnh Phụ 0965376889
2 Hoàng Thị Sim Ngã tư Minh Khai Vũ Thư 0912322553