STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Bình Hảo Chợ Chàng- Chàng Sơn Thạch Thất 01676513869
2 Thanh Nga Số 9 TT Liên Quan Thạch Thất 0988185800
3 Tuấn Nhung Ngã tư 4 cầu Bình Phú Thạch Thất 01695649186
4 NT Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá Thạch Thất 0977819448