STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Bình Hảo Chợ Chàng- Chàng Sơn Thạch Thất
2 QT Thanh Nga Số 9 TT Liên Quan Thạch Thất
3 QT Tuấn Nhung Ngã tư 4 cầu Bình Phú Thạch Thất
4 NT Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá Thạch Thất